KUP 3 ZAPŁAĆ ZA 2 + DARMOWA DOSTAWA  

KOD RABATOWY: FREETHREE

SPIESZ SIĘ! DO KOŃCA:

Obowiązek informacyjny przy formularzu kontaktowym

Obowiązek informacyjny - kontakt
Kontakt z IOD: [email protected]


Dlaczego Cię o tym informujemy?

Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych zebranych podczas komunikacji z Tobą jest: DEEZEE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87, tel 534644447, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [email protected]


Jakie informacje są przetwarzane?

DeeZee jako Administrator przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, dane adresowe, informacje na temat płatności, zwrotów i reklamacji do zamówienia (w zakresie potrzebnym od udzielenia odpowiedzi na pytania)


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Dane podane przez Ciebie przetwarzamy w celu:
- komunikacji z Tobą (w tym udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania);
- możemy przetwarzać Twoje dane także w związku z potencjalną możliwością zaistnienia sporów sądowych pomiędzy Tobą i DeeZee.
Twoje dane możemy przekazać podmiotom, które wspierają DeeZee w zakresie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowują dane), zapewniają obsługę prawną (np. w przypadku sporu sądowego).


Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (zarówno w przypadku komunikacji z Tobą jak też w sytuacji ewentualnych sporów sądowych).
Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą lub przez okres przedawnienia roszczeń w sytuacji ewentualnych sporów sądowych.


Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych;
- żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne);
- wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- oraz uzyskania kopii danych.

Twoje dane nie podlegają profilowaniu.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Jeśli jednak chcesz zgłosić skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych lub jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. +48 (22) 531 03 00.

Chcesz darmową dostawę?
Dołącz do newslettera DeeZeeGirls!

Spokojnie, nie będziemy Cię spamować... w każdej chwili możesz się wypisać.