-60% NA DRUGĄ PARĘ + DARMOWA DOSTAWA OD 79 ZŁ

KOD RABABTOWY: HOT60

SPIESZ SIĘ! DO KOŃCA:

Projektogram loves Deezee

Regulamin konkursu „Projektogram loves Deezee”


§1

Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem konkursu „Projektogram loves Deezee” są firmy F.P.H.U.„VELIUS”, Łukasz Bałuszyński, 33-300 Nowy Sącz, NIP:7342784103, właściciel marki Projektogram oraz DeeZee Sp. z o.o.Spółka Komandytowa, zwani dalej Organizatorami.

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibach Organizatorów, jak również na stronach internetowych: https://deezee.pl/ oraz https://www.projektogram.pl/

 4.  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, przystępując do konkursu oświadcza, że posiada zgodę opiekuna prawnego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak wyrażonej zgody. Osoby biorąc eudział w Konkursie zwane są dalej Uczestnikami.

 5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby związane współpracą z Organizatorami

 6. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia akcji konkursowej.


§2 

Czas trwania Konkursu 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na Instagramie na stronie https://www.instagram.com/deezee_shoes/

 2. Konkurs rozpocznie się 1 sierpnia 2016 roku i zakończy 29 sierpnia 2016 roku

 3. Czas trwania konkursu może zostać wydłużony przez Organizatorów. 

 4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w każdy kolejny poniedziałek począwszy od 8 sierpnia 2016 r. 

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podania wyników. 

 6. Wyniki zostaną umieszczone na profilu https://www.instagram.com/deezee_shoes/

 7. Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem lub Administratorem profilu https://www.instagram.com/deezee_shoes/ w przeciągu 24h za pomocą prywatnej wiadomości (Direct Message),

§3 


Zasadykonkursu


3.1.Konkurs polega na zamieszczeniu przez Uczestników zdjęć na profilach Instagramowych, których są właścicielami. Zdjęcia powinny przedstawiać produkty  zakupione na www.deezee.pl,

3.2.Na zdjęciu należy oznaczyć profil marki DeeZee, (@deezee_shoes) a w opisie zdjęcia wstawić hashtag #ProjektogramLovesDeezee 

3.3.W każdym tygodniu w konkursie wygrywa trzech Uczestników na podstawie subiektywnej decyzji Organizatorów. 

3.4.Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć. 

3.5.Zdjęcia muszą zostać wykonane i zamieszczone na Instagramie w okresie trwania konkursu. 


§4 

Nagrody

4.1 Nagrodami za udział w Konkursie jest 12 (słownie: dwanaście) poduszek marki Projektogram z nadrukowanymi zdjęciami wybranymi przez zwycięzcę oraz 12 (słownie: dwanaście) par butów z oferty sklepu internetowego www.deezee.pl wybranych przez zwycięzcę. W każdym tygodniu (tj. 1-7 sierpnia 2016r., 8-14 sierpnia 2016r., 15-21 sierpnia 2016r., 22-28 sierpnia 2016r.) zostanie wybranych trzech zwycięzców, do których popłyną nagrody. Ogłoszenie wyników następować będzie w następujących dniach: 8 sierpnia 2016r., 16 sierpnia 2016r., 22 sierpnia 2016r. i 29 sierpnia 2016r. 

4.2 Zwycięzca Konkursu otrzymuje możliwość samodzielnego zaprojektowania poduszki. Zwycięzca w celu realizacji nagrody otrzyma kod umożliwiający darmowe zamówienie poduszki na stronie www.projektogram.pl 

Zwycięzca w celu realizacji nagrody, którą jest dowolnie wybrana para butów, zobowiązany jest do kontaktu mailowego pod adresem konkurs@deezee.pl 

4.3 Zwycięzca nie jest obarczony żadnymi kosztami z tytułu wykonania produktów oraz ich wysyłki.

4.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamiany nagród i terminówpodania zwycięzców.

4.5 Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

4.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powiększenia puli nagród.

4.7 Nagrody zostaną zrealizowane przez zwycięzców do 30 września2016r. W razie braku realizacji nagrody w tym terminie nagrodaprzepada.§5

 Postanowienia końcowe

5.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. 

5.2 Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane przez Facebook ani Instagram. Portale te nie ponoszą również odpowiedzialności za przebieg Konkursów. 


Chcesz darmową dostawę?
Dołącz do newslettera DeeZeeGirls!

Spokojnie, nie będziemy Cię spamować... w każdej chwili możesz się wypisać.